2% pre Vinicu

Svojimi 2% z dane môžete podporiť činnosť a aktivity občianskeho združenia VINICA. Občianske združenie Vinica svojim zameraním a činnosťou vytvára priestor pre rast, vzdelávanie a výchovu ľudí na hodnotových princípoch, pričom reaguje na aktuálnu situáciu v spoločnosti.

Poukázanie 2% je veľmi jednoduché a zaberie Vám maximálne tri minúty. Ak máte akékoľvek otázky, píšte na ozvinica@gmail.com.

oblasti činnosti

 • práca s jednotlivcami – koučing, mentoring, poradenstvo,
 • práca s uzavretými skupinami, kolektívmi a spoločenstvami – aktivity a činnosť zameraná na vzdelávanie, rozvoj a rast skupiny,
 • organizovanie dlhodobých výcvikov, kurzov, školení,
 • organizovanie jednorazových seminárov a konferencií
 • osvetová a publikačná činnosť zvyšujúca všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí.

Medzi známe celoslovenské projekty patria najmä práca s mužmi v Otcovej stodole vo Važci a služba Autentických sŕdc, ktorá organizuje Školu autentických sŕdc.

údaje na poukázanie 2%

IČO: 31313191
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (Názov): VINICA
Ulica: Rozvoj
Súpisné/orientačné číslo: 1106/3
PSČ: 05401
Obec: Levoča

Postup pre ZAMESTNANCOV

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

          a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech VINICE poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

          b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

4. VINICA sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2024.

5. Údaje o VINICI napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o VINICI sú:

 • IČO: 31313191
 • Obchodný názov: VINICA
 1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 2. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydávame iba do 28.02.2024.
 3. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech VINICE.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

  Do kolónky ROK sa píše 2023. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava. VINICA nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

  POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – za jedného človeka je potrebné vyplniť 1 tlačivo a to nasledovne:

  Ak poukážete 3% VINICI, vyplňte tlačivo potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti; ak poukážete 3 % nejakej inej organizácii, vyplňte tlačivo potvrdenie od vysielajúcej organizácie.

  POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb). Potvrdenie vydávame iba do 28.02.2024.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY

 1. VINICA sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2024, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.
 2. Vypočítajte si:

          a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech VINICE poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

          b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:

 • IČO: 31313191
 • Obchodný názov: VINICA
 1. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie si môžete stiahnuť na konci tohto článku.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech VINICE.

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje sprava. VINICA nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb). Potvrdenie vydávame iba do 28.02.2024.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. VINICA sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2024. Právnické osoby môžu poukázať 2% (1%) z dane aj viacerým prijímateľom, okrem VINICE, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% (1%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2% (1%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa

POZOR:

Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.03.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 3.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.03.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 1 a 2.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v časti IV príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:

 • IČO: 31313191
 • Obchodný názov: VINICA

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje sprava. VINICA nemá SID, tak kolónku SID nechajte prázdnu.

Ďakujeme!