Žiť autentickosť a plnosť života!

ľudia sú najvzácnejším bohatstvom spoločnosti.

A my ako dobrí správcovia Vinice, chceme žiť tento odkaz a preto našou túžbou a snahou je pomáhať ľuďom objavovať toto bohatstvo v sebe, aby mohli žiť autentický a plnohodnotný život.

VINICA
VINICA

integrita a hodnotový životný štýl

iz 5

naša činnosť

…“vinicou Pána zástupov je dom Izraela“ (Iz 5). Vinica je obrazom Božieho ľudu, ktorý hynie ak nemá poznania (Oz 4). A preto naším cieľom je vytváranie priestoru pre neformálne a hodnotové vzdelávanie zamerané na osobnostný a duchovný rast.

gen

legacy

Vinicu sme prijali ako dedičstvo a zároveň ju chceme ako dedičstvo potom zanechať ďalším generáciám. Odovzdať ju väčšiu, „úrodnejšiu“ a dobre spravovanú.

v

í

z

i

A

Víziou Vinice je, aby si bol každý človek vedomý svojej hodnoty a jedinečnosti a mohol žiť plnohodnotný a autentický život.
Vytváranie priestoru pre neformálne a hodnotové vzdelávanie zamerané na osobnostný a duchovný rast jednotlivca s prihliadnutím na jeho jedinečnosť a autentickosť.

P

O

S

L

A

N

I

E

H

O

D

N

O

T

Y

• Boh a vzťah s ním • rast a inovácia • integrita a celistvosť • otvorenosť a autentickosť • úprimnosť a transparentnosť • jednota a spolupráca • život a jeho ochrana.