naša história

Zakladateľkou občianskeho združenia Vinica bola Ing. Ľudmila Hagovská a vzniklo 26. januára 2000. Vinica je zapísaná v registri občianskych združení vedenom na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-16304. Od roku 2000 sa združenie spolupodieľalo pri organizácii kultúrnych, duchovných a športových stretnutí detí a mládeže, ako napríklad Stretnutie mládeže spod Braniska, SpišNet (sieť mládežníckych vedúcich na Orave, Liptove a Spiši), futbalové turnaje, Seminár o dobrovoľníctve, rómske tábory, hudobné festivaly v rámci Liptova, Spiša a Oravy, volejbalové turnaje, rôzne kurzy zamerané na prácu s mládežou a pod. spolu s Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze.

Z histórie aktivít Vinice vyberáme:
2000
Animátorská škola

Členovia Vinice v roku 2000 stáli pri zrode Animátorskej školy, neformálneho vzdelávania pre mládež. Animátorská škola je komplexný, výchovno-vzdelávací, duchovný a tréningový program na prípravu animátorov kresťanských, najmä mládežníckych skupín a spoločenstiev. Neskôr program Animátorská škola prevzalo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, a získalo pre to akreditáciu Ministerstva školstva SR. ZKSM následne v spolupráci s Radou pre mládež a univerzity KBS Animátorskú školu rozšírilo do viacerých miest na Slovensku. 

2010
ŠAS – Škola autentických sŕdc ​

      V roku 2010 a 2011 sa uskutočnil prvý ročník školy, ešte pod názvom Škola animátorského sprevádzania. Školu založila Ľudka Hagovská a skladá sa z viacerých tematických víkendových stretnutí a týždňového letného sústredenia. Projekt bol voľným pokračovaním animátorských škôl pre mladých vedúcich. ŠAS vznikla ako odpoveď na potrebu sprevádzať vedúcich malých spoločenstiev v ich práci s mladými ľuďmi. Účastníci majú možnosť získať teoretické a praktické základy v oblasti sprevádzania mladých ľudí, ako aj porásť vo vlastnej autenticite, identite a poslaní. V roku 2020 sa uskutočnil už 5. ročník Školy autentických sŕdc.

2013-2015
Band of Brothers

V roku 2013, 2014 a 2015 bola Vinica spoluorganizátorom stretnutia Band of Brothers, ktoré bolo pripravované a realizované v spolupráci a za účastí tímu Barn Brothers z Južnej Karolíny v USA. Cieľom stretnutí bola neformálne vzdelávanie a duchovný rast mužov, účastníkov, zdieľanie ich životných príbehov ako aj vytváranie spoločenstva medzi nimi. Program stretnutia obsahoval svedectva, zdieľania ako aj prednášky, ktoré boli obohatené o tematické úryvky jedinečných filmových klipov. Týchto troch stretnutí sa zúčastnilo spoločne viac ako 400 mužov.

2016
Spoznaj svoje poslanie

Na prelome septembra a októbra 2016 Vinica organizovala v Modre viacdňovú konferenciu s názvom Spoznaj svoje poslanie, ktorej hlavným hosťom bol Peter Music s tímom z Kanady. Konferencia bola zameraná na objavovanie osobného poslania a spoznávanie prisľúbení, ktoré Boh pre nás pripravil. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 účastníkov.

2016
Na ceste k srdcu

V roku 2016 Vinica ukončila realizáciu projektu Na ceste k srdcu. Projekt bol podporený nadáciou Renovabis a bol zameraný na výrobu a distribúciu 15 sérii evanjelizačných DVD, spolu 60 videí, v ktorých sa nachádzali prednášky, osobné svedectvá, hrané pantomímy, ako i hudobné klipy kresťanských kapiel.

DVD boli preložené a distribuované do viacerých rusky hovoriacich krajín, napr. Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Ukrajina a Rusko.

2018
Otcova stodola

V roku 2015 Vinica dostala k dispozícii starý nepoužiteľný dom vo Važci, Otcovu stodolu, ktorej hlavná myšlienka sa spája so zameraním na službu mužom na Slovensku. Prvá etapa rekonštrukcie prebiehala do januára 2018, tak, aby Otcova stodola bola schopná prevádzky  a rok 2018 bol jej štartovným rokom fungovania.

Od vtedy sa v Otcovej stodole podarilo zrealizovať mnoho skvelých aktivít, seminárov, víkendových podujatí, duchovných obnov. Rekonštrukcia Otcovej stodoly pokračuje v ďalšej fáze a tiež sa rozširuje ponuka jednotlivých aktivít.